CD&mp3


Música ElGrupo Prensa Novedades Galería BSO/Cine Tienda Contacto Enlaces


CD&mp3

 

Laura Villa: Clarinets sopranos.


A i Bb soprano klarnety. Wnosi czysty i klasyczny d_wi_k. Laura mia_a bogate do_wiadczenie w orkiestrze orkiestrze „Chamber music” poniewa_ bra_a udzia_ w Madryckiej Orkiestrze Katedralnej, Orkiestrze Symfonicznej „ San Sebastian de Los reyes”, Orkiestrze "Via Magna", Caioksztaivie Klarnetowej Aula 3 i wiele innych.

Currículum